poslední aktualizace: 7.12.2020 23:18
autor stránek: marektom@centrum.cz

počet přístupů
Stránky:

Prodej a výdej povolenek k rybolovu pro rok 2021

07.12.2020 23:18

Prodej povolenek k rybolovu bude zahájen od 13.01.2021, výdej povolenek k rybolovu pak od 20.01.2021.
Upozorňujeme, že s ohledem k mimořádné situaci spojené s Covidem-19 a taktéž k činnostem spojeným s odběrem sumářů 2020, bude po zaplacení povolenky k rybolovu na rok 2021 tato žadateli vydána v následujícím týdnu.
Členskou známku je možno uhradit od 13.01.2021 na místě ihned.
Sledujte, prosím, naše stránky průběžně, úřední hodiny v naší kanceláři se mohou měnit v závislosti na nařízeních Vlády ČR a situací spojenou s Covid - 19.
 
 

Upozornění - vrácení povolenek k rybolovu

07.12.2020 23:03

Dne 06.01.2021, středa - s ohledem k mimořádné situaci bude kancelář uzavřena.

Povolenku k rybolovu s řádně vyplněným sumářem 2020 musí členové ČRS, z.s., MO Český Těšín, vrátit zpět mimořádně do 20.01.2021.
Abychom vyšli vstříc členům, řádně vyplněný sumář můžete vrátit v níže uvedených mimořádných úředních dnech a hodinách:

Pouze vrácení řádně vyplněného sumáře a úhrada členské známky:
12.01.2021, úterý, 14:00 - 17:00 hod.
14.01.2021, čtvrtek, 14:00 - 17:00 hod.
19.01.2021, úterý, 14:00 - 17:00 hod.
Vrácení řádně vyplněného sumáře, úhrada členské známky, úhrada povolenky na rok 2021:
13.01.2021, středa, 09:00 - 12:00 hod., 14:00 - 17:00 hod.
20.01.2021, středa, 09:00 - 12:00 hod., 14:00 - 17:00 hod.

Od 27.01.2021, budou úřední hodiny ve středu, v obvyklé době od 14:00 - 17:00 hod.

S ohledem k mimořádné situaci spojené s Covid - 19 vstupujte, prosím, do kanceláře na vyzvání jednotlivě, s rouškou, při platbě finanční částka v přesné výši. Během čekání dodržujte rozestupy 2 m.

Upozorňujeme, že nevrácení v mimořádném termínu do 20.01.2021, nevyplnění nebo nedostatečné vyplnění sumáře bude na základě usnesení členské schůze sankcionováno.


 
 

Upozornění - rybářský lístek

27.10.2020 00:09

Uplynula-li doba platnosti rybářského lístku v době trvání současného nouzového stavu, hledí se na tento doklad, jako na platný. Toto platí na období nouzového stavu, kdy je omezen výdej rybářských lístků na pověřených úřadech.
 
 

Upozornění - lov ryb na revíru po setmění

08.10.2020 20:11

V případě lovu po setmění (tj. v době 1 hodinu po západu slunce až 1 hodinu před východem slunce), je povinné osvětlení místa lovu. K tomuto lze použít výhradně elektrické světlo. Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s řádně vylepenou vlastní fotografií a předloží ho společně s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům.
 
 

Rybářský kroužek dětí a mládeže

07.09.2020 21:32

Podrobnosti pro sezónu 2020/2021 viz odstavec Mládež
 
 

Akce UKLIĎME ČESKO

24.08.2020 19:19

Dne 19.09.2020 se uskutečnila akce "Ukliďme Česko". Sraz účastníků byl v 09:00 hod. v Českém Těšíně u ul. Nová Tovární ve Svibici. Celkem se nás sešlo osm. Šest členů ČRS, z.s., MO Český Těšín, přičemž dva kolegové rybáři jsou z Polska a současně jsou v Polsku členy Sdružení přátel řeky Olzy. Také přišla jedna maminka - dobrovolnice se svou dcerkou, s cílem pomoci s úklidem okolí rybníků a obou břehů Ropičanky. Odpadem bylo zaplněno celkem čtrnáct pytlů. Často to byly skleněné střepy, skleněné lahve, PET lahve, různé plasty, ale i patrně zapomenuté plavky. U Ropičanky bylo velké množství ostrých kovových špon, které byly stejně jako skleněné střepy, nebezpečné lidem i zvířatům. Chci poděkovat všem, kteří se úklidu účastnili a také Městu Český Těšín, které nám prostřednictvím odd. životního prostředí dodalo plastové pytle, rukavice a taktéž zajistilo odvoz odpadu.

 
 

UPOZORNĚNÍ - ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI MO v normálním časovém režimu

16.04.2020 15:48

V kanceláři ČRS, z.s. MO Český Těšín jsou úřední hodiny každou středu, od 14:00 hod. do 17:00 hod. Do kanceláře, prosím, vstupujte jednotlivě, dodržujte rozestupy, dodržujte bezpečnost. Platba pouze v hotovosti, připravte si, prosím, přesnou částku.

členská známka: 500,- Kč (dospělí), 200,- Kč (mládež), 100,- Kč (děti do 15 let)
Brigáda: 1000,- Kč (pro ty, kdo nemají splněn odpracovaný limit 10 hod.)
Povolenka: viz ceník povolenek pro rok 2020
Známka FRR 2020: 200,- Kč
 
 

Sdělení pro výdej povolenek pro rok 2020 - známka FRR

02.01.2020 17:18

Prosím, otevřete si přílohu.


 

Sdělení
 

Cena povolenky pro rok 2020

12.12.2019 15:33

Studenti denního studia do 26 let po předložení potvrzení o studiu jsou pro účely výdeje územní povolenky považováni za kategorii "mládež".
 

Ceník povolenek
 

BRIGÁDY - UPOZORNĚNÍ

22.08.2019 19:02

Vážení členové ČRS, z.s., MO v Českém Těšíně, máte-li zájem o rybářskou brigádu, kontaktujte telefonicky zástupce hospodáře MO ČRS Český Těšín, pan Jiří Voigt, na telefonním čísle +420 792 239 205.