poslední aktualizace: 11.10.2018 14:57
autor stránek: marektom@centrum.cz

počet přístupů


Výsledek voleb do výboru ČRS, z.s., MO Český Těšín ze dne 16.04.2018


22.04.2018 21:53  Dne 16.04.2013 od 17:00 hod. se v sídle ČRS, z.s., MO Český Těšín v Českém Těšíně, ul. Akátová 640/14, uskutečnila výborová schůze jíž nedílnou součástí byly volby do funkcí výboru a dozorčí komise ČRS MO Český Těšín.

Volby byly provedeny hlasováním.

Výsledek voleb (hlasování) do výboru ČRS MO Český Těšín – schváleno všemi hlasy přítomných.

Výbor ČRS, z.s., MO Český Těšín:

Předseda: Milan Valica
Místopředseda: Michal Pawera
Hospodář: Karel Petrů
Jednatel: Marián Myrdacz
Vedoucí rybářské stráže: Richard Szeliga
Vedoucí mládeže: Miloš Drapa
Účetní Bronislav Waclawik
Ćistotář vod: Martin Kolář
Člen: Martin Pokorný

Výsledek voleb (hlasování) předsedy dozorčí komise ČRS MO Český Těšín – schváleno všemi hlasy přítomných
Dozorčí komise ČRS MO Český Těšín:
Předseda: Boleslav Siuda
Člen: Adam Jendrulek
Člen: Evžen Berglovec

Výbor ČRS MO Český Těšín navrhnul a schválil všemi hlasy pana Miloše Drapu do územního výboru ČRS – odbor mládeže.

Na základě výsledku hlasování VČS ze dne 08.04.2018 byl zvolen delegát a náhradník na konferenci Územního svazu.
Delegát: pan Martin Kolář
Náhradník delegáta: pan Milan Valica

Na základě výsledku hlasování VČS ze dne 08.04.2018 byl zvolen delegát do Republikového sněmu pan Milan Valica.