poslední aktualizace: 28.12.2022 11:03
autor stránek: marektom@centrum.cz

počet přístupů


Revír 471086 podrevír 2 - Svibice


20.12.2021 21:37 Vánoční dárek všem rybářům.

Díky součinnosti Českého rybářského svazu Územního svazu pro Moravu a Slezsko a MO Český Těšín došlo k osobnímu jednání s vlastníky vodní plochy - dvou rybníků a přilehlých pozemků v Českém Těšíně, část Svibice, jehož výsledkem bylo, že předseda a jednatel našeho územního svazu v pondělí 13. prosince podepsali s těmito vlastníky kupní smlouvu. V rámci kupní smlouvy byly kromě vodní plochy o rozloze 3,5 hektarů (současný revír 471086, podrevír 2) zakoupeny přilehlé pozemky o výměře 14 hektarů, včetně 4,5 hektarů orné půdy. Součástí pozemků je i biocentrum v okolí rybníků.

Výhodou je, že nákupem přilehlých pozemků je zajištěna dostupnost a parkování a taktéž výnos z pronájmu orné půdy lze použít mimo jiné i k placení daně z nemovitosti.

Pozemky byly zakoupeny z prostředků Fondu rozvoje revírů, kde jsou deponovány i částky z mimořádných příspěvků ve výši 200 Kč využívaných pro nákupy vodních ploch.

Takže v roce 2022 Vám přejeme krásné zážitky na Svibických rybnících a Petrův zdar!