poslední aktualizace: 20.5.2024 14:29
autor stránek: marektom@centrum.cz

počet přístupů


Členská schůze ČRS, z.s., MO Český Těšín


20.02.2024 18:41 Dne 24.03.2024 se uskuteční členská schůze ČRS, z.s., MO Český Těšín. Schůze se uskuteční v sále Restaurace na Brandýse, na adrese Karvinská 51, Český Těšín. Zahájení schůze je v 09:30 hod.

Program členské schůze:
1. Zahájení
2. Schválení programu členské schůze
3. Volba mandátové komise, návrhové komise, schválení komisí
4. Zpráva o činnost MO
5. Zpráva o finančním hospodaření za uplynulý rok 2023 a návrh rozpočtu pro r. 2024
6. Zpráva dozorčí komise
7. Zpráva vedoucího rybářské stráže
8. Zpráva vedoucího rybářského kroužku o činnosti dětí a mládeže
9. Poděkování členům
10. Diskuze
11. Schválení návrhu na usnesení
12. ZávěrSrdečně zveme.
Jednatel MO Český Těšín