poslední aktualizace: 19.7.2024 10:07
autor stránek: marektom@centrum.cz

počet přístupů


Upozornění - ZÁKAZ VSTUPU A OMEZENÍ LOVNÝCH MÍST NA REVÍRU 471086 - podrevír 2 (rybníky Svibice)


24.06.2024 12:50 S ohledem k situaci, kdy v minulém týdnu došlo k opakované živelné kalamitě, během které došlo k pádu, či poškození většího množství vzrostlých stromů na revíru 471086 podrevír 2, rybníky ve Svibici, trvá riziko pádu dalších stromů, či větví a s tímto ohrožení života a zdraví osob. Proto byl vlastníkem pozemků, ČRS z.s., ÚS pro MSK a povodím Odry, a.s. (zastupuje ČR) vyhlášen zákaz vstupu na pozemky mezi břehem rybníků a tokem Ropičanky, tedy prostor, kde se nacházejí vzrostlé stromy. Zákaz se taktéž vztahuje na příjezdovou cestu k rybníkům od Třince, včetně parkování na panelech. Lovit se může POUZE ze strany od řeky Olzy. Zákaz platí do odvolání, předpoklad je, že bude trvat minimálně dva týdny a to od 22.06.2024. Sledujte, prosím informace na naší stránce www.rybarict.cz - Aktuality MO Český Těšín.