poslední aktualizace: 11.10.2021 14:12
autor stránek: marektom@centrum.cz

počet přístupů


Metodické pokyny


29.03.2015 18:36 

Metodický pokyn pro zápis docházky a úlovků v přehledu o úlovcích 

http://www.rybsvaz.cz/?page=metodicke_pokyny/zapis_dochazky

Metodický pokyn - postup v případě vyplnění všech řádků v povolence k lovu ryb 

http://www.rybsvaz.cz/?page=metodicke_pokyny/vyplneni_vsech_radku

Pomocné údaje o délkách a hmotnostech vybraných druhů ryb:

http://www.rybsvaz.cz/?page=metodicke_pokyny/pomocne_udaje

Metodický návod pro postup při zjištění havárie jakosti vody 

http://www.rybsvaz.cz/?page=metodicke_pokyny/zjisteni_havarie