poslední aktualizace: 11.10.2021 14:12
autor stránek: marektom@centrum.cz

počet přístupů


Vyhláška č. 197/2004 Sb.


01.09.2009 21:41 VYHLÁŠKA
ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb. , o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

 

Vyhláška č. 197/2004