poslední aktualizace: 7.12.2020 23:18
autor stránek: marektom@centrum.cz

počet přístupů

Aktuality MO Český Těšín


07.12.2020 23:18
Prodej a výdej povolenek k rybolovu pro rok 2021

Prodej povolenek k rybolovu bude zahájen od 13.01.2021, výdej povolenek k rybolovu pak od 20.01.2021.
Upozorňujeme, že s ohledem k mimořádné situaci spojené s Covidem-19 a taktéž k činnostem spojeným s odběrem sumářů 2020, bude po zaplacení povolenky k rybolovu na rok 2021 tato žadateli vydána v následujícím týdnu.
Členskou známku je možno uhradit od 13.01.2021 na místě ihned.
Sledujte, prosím, naše stránky průběžně, úřední hodiny v naší kanceláři se mohou měnit v závislosti na nařízeních Vlády ČR a situací spojenou s Covid - 19.
07.12.2020 23:03
Upozornění - vrácení povolenek k rybolovu

Dne 06.01.2021, středa - s ohledem k mimořádné situaci bude kancelář uzavřena.

Povolenku k rybolovu s řádně vyplněným sumářem 2020 musí členové ČRS, z.s., MO Český Těšín, vrátit zpět mimořádně do 20.01.2021.
Abychom vyšli vstříc členům, řádně vyplněný sumář můžete vrátit v níže uvedených mimořádných úředních dnech a hodinách:

Pouze vrácení řádně vyplněného sumáře a úhrada členské známky:
12.01.2021, úterý, 14:00 - 17:00 hod.
14.01.2021, čtvrtek, 14:00 - 17:00 hod.
19.01.2021, úterý, 14:00 - 17:00 hod.
Vrácení řádně vyplněného sumáře, úhrada členské známky, úhrada povolenky na rok 2021:
13.01.2021, středa, 09:00 - 12:00 hod., 14:00 - 17:00 hod.
20.01.2021, středa, 09:00 - 12:00 hod., 14:00 - 17:00 hod.

Od 27.01.2021, budou úřední hodiny ve středu, v obvyklé době od 14:00 - 17:00 hod.

S ohledem k mimořádné situaci spojené s Covid - 19 vstupujte, prosím, do kanceláře na vyzvání jednotlivě, s rouškou, při platbě finanční částka v přesné výši. Během čekání dodržujte rozestupy 2 m.

Upozorňujeme, že nevrácení v mimořádném termínu do 20.01.2021, nevyplnění nebo nedostatečné vyplnění sumáře bude na základě usnesení členské schůze sankcionováno.


27.10.2020 00:09
Upozornění - rybářský lístek

Uplynula-li doba platnosti rybářského lístku v době trvání současného nouzového stavu, hledí se na tento doklad, jako na platný. Toto platí na období nouzového stavu, kdy je omezen výdej rybářských lístků na pověřených úřadech.


08.10.2020 20:11
Upozornění - lov ryb na revíru po setmění

V případě lovu po setmění (tj. v době 1 hodinu po západu slunce až 1 hodinu před východem slunce), je povinné osvětlení místa lovu. K tomuto lze použít výhradně elektrické světlo. Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s řádně vylepenou vlastní fotografií a předloží ho společně s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům.


07.09.2020 21:32
Rybářský kroužek dětí a mládeže

Podrobnosti pro sezónu 2020/2021 viz odstavec Mládež


24.08.2020 19:19
Akce UKLIĎME ČESKO

Dne 19.09.2020 se uskutečnila akce "Ukliďme Česko". Sraz účastníků byl v 09:00 hod. v Českém Těšíně u ul. Nová Tovární ve Svibici. Celkem se nás sešlo osm. Šest členů ČRS, z.s., MO Český Těšín, přičemž dva kolegové rybáři jsou z Polska a současně jsou v Polsku členy Sdružení přátel řeky Olzy. Také přišla jedna maminka - dobrovolnice se svou dcerkou, s cílem pomoci s úklidem okolí rybníků a obou břehů Ropičanky. Odpadem bylo zaplněno celkem čtrnáct pytlů. Často to byly skleněné střepy, skleněné lahve, PET lahve, různé plasty, ale i patrně zapomenuté plavky. U Ropičanky bylo velké množství ostrých kovových špon, které byly stejně jako skleněné střepy, nebezpečné lidem i zvířatům. Chci poděkovat všem, kteří se úklidu účastnili a také Městu Český Těšín, které nám prostřednictvím odd. životního prostředí dodalo plastové pytle, rukavice a taktéž zajistilo odvoz odpadu.


16.04.2020 15:48
UPOZORNĚNÍ - ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI MO v normálním časovém režimu

V kanceláři ČRS, z.s. MO Český Těšín jsou úřední hodiny každou středu, od 14:00 hod. do 17:00 hod. Do kanceláře, prosím, vstupujte jednotlivě, dodržujte rozestupy, dodržujte bezpečnost. Platba pouze v hotovosti, připravte si, prosím, přesnou částku.

členská známka: 500,- Kč (dospělí), 200,- Kč (mládež), 100,- Kč (děti do 15 let)
Brigáda: 1000,- Kč (pro ty, kdo nemají splněn odpracovaný limit 10 hod.)
Povolenka: viz ceník povolenek pro rok 2020
Známka FRR 2020: 200,- Kč


02.01.2020 17:18
Sdělení pro výdej povolenek pro rok 2020 - známka FRR

Prosím, otevřete si přílohu.


12.12.2019 15:33
Cena povolenky pro rok 2020

Studenti denního studia do 26 let po předložení potvrzení o studiu jsou pro účely výdeje územní povolenky považováni za kategorii "mládež".


22.08.2019 19:02
BRIGÁDY - UPOZORNĚNÍ

Vážení členové ČRS, z.s., MO v Českém Těšíně, máte-li zájem o rybářskou brigádu, kontaktujte telefonicky zástupce hospodáře MO ČRS Český Těšín, pan Jiří Voigt, na telefonním čísle +420 792 239 205.


více>>

Vážení přátelé rybáři,


Vítáme Vás na internetových stránkách Českého rybářského svazu, místní organizace Český Těšín. Na těchto stránkách se můžete seznámit s historií i aktuální činností naší organizace. Stránky jsou přístupny všem členům naší organizace i široké veřejnosti. Budete-li mít zájem, můžete taktéž přispět informací, radou, článkem i fotografií. Rádi se s Vámi podělíme o prostor na těchto stránkách. Věříme, že zde najdete žádané informace i odpovědi. Data budou doplňována průběžně, samozřejmě v rámci možností. Doufáme, že naše fotogalerie, která bude postupně doplňována, bude inspirací k Vašim vycházkám k vodě s pruty, fotoaparátem či jen tak, k toulkám přírodou.

Nabízíme rybolov na mimopstruhových revírech, nádrž Hrabina, rybníky ve Svibici či řeka Olše (Olza). Taktéž můžete lovit v proudu i tůních pstruhových revírů Ropičanka a Stonávka. Budeme rádi, když se Vám bude rybolov na našich vodách líbit, nezapomenutelné okamžiky zůstanou ve Vašich srdcích a budete se k nám rádi vracet.

uvod


Český rybářský svaz místní organizace Český Těšín


Český rybářský svaz je:

      občanské sdružení, jehož posláním je zejména:

  • Vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství.
  • Provozovat akvakulturu, chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organismy, ochraňovat jejich život a životní prostředí.
  • Poskytovat metodickou pomoc a služby pro organizační jednotky Svazu a jeho členy včetně nákupu a distribuce rybích násad pro další produkci a pro zarybňování rybářských revírů.
  • Chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí.
  • Podílet se na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, na ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí.
  • Podílet se na zapojování osob se zdravotním postižením do činnosti Svazu.
  • Rozvíjet a popularizovat rybářský sport, organizovat rybářské soutěže na všech úrovních.
  • Spolupracovat s českými a zahraničními orgány, organizacemi a institucemi, jejichž činnost se dotýká rybářství a životního prostředí.
  • Svaz a jeho organizační jednotky mohou též provádět obchodní činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
(Stanovy ČRS)

mapa


Historie Českého rybářského svazu


První spolky sportovních rybářů začínaly v Čechách vznikat koncem 19. století. Například v roce 1873 byl založen rybářský spolek v Opavě, v roce 1876 v Ronově nad Doubravou. Do roku 1900 jich bylo založeno několik desítek.Nejznámější rybářský spolek První rybářský klub v Praze byl založen v roce 1886. Jeho členy byly i významné osobnosti té doby, například prezident Tomáš Garrigue Masaryk, Ferdinand Lobkowicz, doktor Bedřich Schwarzenberg, či světoznámá zpěvačka Ema Destinová. O práci tohoto spolku informoval Rybářský věstník, pozdější Rybářské listy, které jsou předchůdcem dnešního časopisu Rybářství.

Již začátkem 20. století pociťovaly rybářské spolky potřebu vytvoření velké společné organizace, která by mohla účinněji hájit zájmy chovu, lovu i ochranu říčních ryb a dalších vodních živočichů. K vytvoření jednotné organizace však došlo až v roce 1957, kdy sloučením Jednoty rybářů v Praze a Jednotného sväzu rybárov v Žilině vznikl Československý svaz rybářů, který měl v roce založení 409 místních organizací a 78 767 registrovaných členů. Poprvé byly jednotné stanovy, členský příspěvek i principy hospodaření. Prvním předsedou byl pan Oldřich Doležal, tajemníkem dr. Jan Hanzal.

V roce 1968 došlo k opětovnému rozdělení Československého svazu rybářů na dva samostatné svazy, Český rybářský svaz a Slovenský rybársky zväz.K dalšímu rozdělení Českého rybářského svazu došlo v roce 1990, kdy se oddělil tehdejší Jihomoravský územní svaz, který dal základ vzniku Moravskému rybářskému svazu.V současnosti patří Český rybářský svaz mezi největší zájmová sdružení v České republice. Sdružuje více než 256 tis. členů organizovaných prostřednictvím 479 místních organizací, které jsou sdružené do 7 územních svazů.